Terapia pedagogiczna
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Terapia pedagogiczna
19 Kwiecień 2016

Terapia pedagogiczna

„Osoby z dysleksją nie powinny być uważane za osoby z trudnościami w uczeniu się,
ale za takie, które mają odmienne zdolności.”
 Prof. A. Galaburda


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

•    organizuje się dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii,
•    liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,
•    zajęcia prowadzi specjalista posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej,
•    w klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy,
•  w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
 
Zajęcia prowadzone są innowacyjną metodą Ortograffiti. Bazuje ona na rozpoznaniu potrzeb ucznia, pomocy przez pracę m. in. z zeszytami ćwiczeń Ortograffiti oraz ocenę udzielonej pomocy. Dzięki temu praca staje się skuteczna, efektywna, dostępna i uniwersalna.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie metody: www.ortograffiti.pl

Przydatne linki:
Jak interpretować opinię o dysleksji-  prof. M. Bogdanowicz - film
Uczeń z dysleksją w domu - poradnik

Polecane strony:
Polskie Towarzystwo Dysleksji     http://www.ptd.edu.pl

 

mgr Alina Górszczyk - pedagog szkolny,
specjalista posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej

Wyświetleń: 1457
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne