Klasy
Klasy w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa

kl. 0a – 25 uczniów – wychowawca mgr Barbara Ryś

kl. 0b – 25 uczniów – wychowawca mgr Sylwia Tąta

kl. 0c – 18 uczniów – wychowawca mgr Klaudia Matyasik-Bieda


kl. Ia – 16 uczniów – wychowawca mgr Halina Jurowicz

kl. Ib – 18 uczniów – wychowawca mgr Małgorzata Król

kl. IIa – 15 uczniów – wychowawca mgr Barbara Lisek

kl. IIb – 18 uczniów – wychowawca mgr Maria Salamon

kl. IIIa – 15 uczniów – wychowawca mgr Kazimiera Matyasik

kl. IIIb – 18 uczniów – wychowawca mgr Ewa Tomaszek


kl. IVa – 26 uczniów – wychowawca mgr Grażyna Kunicka

kl. IVb – 24 uczniów – wychowawca mgr Edyta Odziomek

kl. V – 23 uczniów – wychowawca mgr Kazimiera Biernat

kl. VI – 29 uczniów – wychowawca mgr Ewa Zelek

kl. VIIa – 22 uczniów – wychowawca mgr Katarzyna Strug

kl. VIIb – 19 uczniów – wychowawca mgr Alina Cieżak

kl. VIIIa – 21 uczniów – wychowawca mgr Renata Włodarczyk

kl. VIIIb – 18 uczniów – wychowawca mgr Janusz Zelek