Koło plastyczne

Poszerzając ofertę edukacyjną naszej szkoły, zorganizowaliśmy dla zainteresowanych dzieci koło plastyczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom wychowanków, zaproponowałem spotkania, których celem będzie rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów. Swoją propozycję skierowałem do dzieci uzdolnionych plastycznie w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu  i trwają godzinę. Podczas realizacji zajęć koła plastycznego rozwijane są uzdolnienia oraz wspierana jest twórczość i aktywność ucznia poprzez wzbogacanie środków wyrazu  jego przeżyć, wyzwalanie emocji, stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery pracy.    Poza tym uczniowie: - kształtują i realizują indywidualne zdolności plastyczne; - rozwijają wyobraźnię i aktywność twórczą; - usprawniają koordynację wzrokowo - ruchową; - stymulują procesy wyobrażeń i twórczego działania; - zdobywają umiejętności posługiwania się wyszukanymi środkami plastyki; - poznają różne techniki plastyczne; - wyrabiają wrażliwość estetyczną; - przygotowują się do odbioru sztuki;  - rozwijają pomysłowość, samodzielność i refleksyjność; - rozwijają i wspierają poczucie własnej wartości; - eksperymentują z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego.

 

Opiekun koła: mgr Wiesław Mama

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne