Koło historyczne

Patriotyzm wczoraj dziś i jutro!

       Nasza szkoła podobnie tak, jak wiele polskich szkół, za priorytet w pracy wychowawczej przyjmuje sobie patriotyczne wychowanie młodego człowieka. Temu celowi służy bardzo wiele działań prowadzonych przez szkołę wśród uczniów począwszy od najmłodszych klas. Takie działanie przyświeca także tym, którzy angażują się w pracę koła historycznego. Jednym z celów pracy tego koła jest propagowanie postaw patriotycznych, poznawanie dziejów Polski i Polaków ze szczególnym zwróceniem uwagi na te wydarzenia, które miały przełomowe znaczenie dla naszego Narodu. Śledzimy udział naszych Rodaków w tych wydarzeniach, a także  poznajemy historię naszego regionu na tle wydarzeń Polski.

mgr Kazimiera Biernat

      Wiele działań podjętych w ramach koła, które miały upamiętnić dzieje tej Małej i tej Wielkiej Ojczyzny uznaliśmy za sukces, a inne są dla nas ważne ze względów emocjonalnych. Pragniemy się nimi podzielić udostępniając je na stronie internetowej naszej szkoły w poniższych artykułach.

Plan pracy koła historycznego

Więcej artykułów…

 1. Wehikułem czasu do średniowiecznego Krakowa- rok szkolny 2007/08
 2. Katyń Pamiątką Golgoty Wschodu - rok szkolny 2009/10
 3. 20 - lat wspólnie
 4. Rok historii najnowszej 2011 - rok szkolny 2010/11
 5. Projekt edukacyjny - "Małopolska - moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna"
 6. Patriotyzm dziś
 7. Podwójny laureat
 8. Podsumowanie pracy koła w roku 2012/13
 9. Pierwszy taki konkurs
 10. Podsumowanie pracy szkolnego koła historycznego w roku szk. 2013/2014
 11. Drugi raz w II Interdyscyplinarnym Konkursie „ Odkrywamy Średniowiecze”
 12. Praca konkursowa - r.szk. 2014/2015
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne