SKKT

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne (SKKT)

       SKKT działa w naszej szkole od września 2012 r. Koło skierowane jest dla uczniów klasy V i VI oraz I i II gimnazjum. Celem działalności SKKT jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy(Beskidu Wyspowego). cele które będziemy chcieli zrealizować:  - organizacja wycieczek szkolnych ( pieszych i innych ) oraz aktywne w nich uczestniczenie - poznawanie obiektów przyrodniczych i dóbr kultury o dużych walorach poznawczych - kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, - promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez współpracę z PTTK Limanowa- upowszechnianie informacji o walorach terenu w którym żyjemy. - organizowanie konkursów o tematyce regionalnej, - opracowanie kroniki koła SKKT oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej okolicy. - upowszechnianie czytelnictwa, czasopism, wydawnictw, programów telewizyjnych oraz stron internetowych o tematyce krajoznawczej i turystycznej, - wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych. - poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

        Opiekun koła: mgr Karol Stanisz

Wycieczki SKKT:

Łysa Góra (781 m n.p.m.) i Miejska Góra (716 m n.p.m.)

Korab (727 m n.p.m.) 

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne