Grono pedagogiczne
Nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022

1. mgr Ciuła Paweł - dyrektor szkoły, biologia, chemia

2. mgr Abram Stanisława - wicedyrektor szkoły, język polski

3. mgr Biedroń Wiesława - biologia, chemia

4. mgr Biernat Kazimiera - historia, wos

5. mgr Cieżak Alina - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, z. korekcyjno-kompensacyjne, świetlica

6. mgr Dutka Elżbieta - wychowanie do życia w rodzinie

7. mgr Jurowicz Halina - edukacja wczesnoszkolna

8. mgr Kasprzyk-Dudek Marzena – muzyka, zajęcia artystyczne

9. mgr Kindlik Magdalena - wychowanie fizyczne

10. mgr Kolawa Emilia - bibliotekarz, świetlica

11. mgr Krawczyk Małgorzata - język niemiecki, 

12. mgr Król Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna

13. mgr Kunicka Grażyna – informatyka, matematyka, świetlica

14. mgr Lisek Barbara - edukacja wczesnoszkolna

15. mgr Mamak Wiesław - plastyka, zajęcia techniczne, informatyka

16. ks. dr Maślanka Wojciech - religia

17. mgr Matyasik Kazimiera - edukacja wczesnoszkolna

18. mgr Matyasik-Bieda Klaudia - wychowanie przedszkolne

19. mgr Odziomek Edyta - język polski

20. mgr Postrożny Marta - świetlica

21. mgr Ryś Barbara - wychowanie przedszkolne

22. mgr Salamon Maria - edukacja wczesnoszkolna

23. ks. mgr Stabrawa Zbigniew - religia

24. mgr Stanisz Karol - przyroda, geografia

25. mgr Strug Katarzyna - matematyka, fizyka

26. mgr Szewczyk Renata - język angielski

27. mgr Tąta Sylwia - wychowanie przedszkolne

28. mgr Tomaszek Ewa - wychowanie przedszkolne

29. mgr Warzecha Małgorzata – matematyka

30. mgr Włodarczyk Renata - język angielski

31. mgr Zelek Ewa - język polski, logopeda

32. mgr Zelek Janusz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa