Koło przyjaciół książki

Koło Przyjaciół Książki

      Koło Przyjaciół Książki działa w naszej szkole od 2002 r. W zajęciach Koła biorą udział uczniowie gimnazjum. Uczestnicząc w zajęciach uczniowie rozwijają zainteresowania czytelnicze, poszerzają wiedzę o książce, rozwijają różnorodne zdolności, tj. recytatorskie, teatralne, organizacyjne, plastyczne, muzyczne oraz zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie  obsługi czytelników. Członkowie Koła pomagają w przeprowadzeniu imprez czytelniczych organizowanych przez bibliotekę, przygotowywaniu gazetek bibliotecznych, organizacji konkursów czytelniczych, wystaw książek, spotkań z poezją, przygotowują krótkie scenki oraz inscenizacje.  Uczniowie biorąc udział w zajęciach Koła przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne