Konkurs ortograficzny
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Konkurs ortograficzny


REGULAMIN  KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „Szkolny mistrz ortografii” dla  klas IV - VIII szkoły podstawowej

Cele konkursu:
- wyłonienie „Szkolnego mistrza ortografii”,
- kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy,
- rozbudzanie czujności ortograficznej,
- motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim,
- rozwijanie uzdolnień uczniów, ćwiczenie wytrwałości,
- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,
- promowanie uczniów poprawnie piszących.

Przebieg (etapy) konkursu:  
- etap I – klasowy – nauczyciel w danej klasie przeprowadza dyktando konkursowe wśród wszystkich uczniów i wyłania 5 laureatów,
 - etap II – szkolny – wszyscy laureaci klasowego etapu piszą dyktando.

Termin konkursu: 
- I etap (klasowy ) – luty
- II etap ( szkolny) – marzec

Skład komisji: 
- I etap – nauczyciel uczący języka polskiego w danej klasie,
 - II etap – nauczyciel uczący ortografii w danej klasie, bibliotekarz lub nauczyciele języka polskiego uczący w innych klasach.

Ocena prac konkursowych: wygrywa ten uczeń, który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów; w razie konieczności (kilka prac bezbłędnych lub o tej samej, najmniejszej liczbie błędów), przeprowadzona będzie tzw. dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z przygotowanej wcześniej listy.

Nagrody dla laureatów: nagrody książkowe.

Zakres wymaganego materiału: pisownia wyrazów z: ó – u , rz - ż , ch – h,  pisownia małą i wielką literą,  pisownia zakończeń -ą, -ę, -om, -em, -on, -om, -ii, -i, -ji, pisownia "nie" razem i oddzielnie, pisownia przyimków. 


Poloniści

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne