Konkurs wiedzy o patronie
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Konkurs wiedzy o patronie i praca z patronem

       Patronem szkoły jest Stanisław Wyspiański. Nauczyciele od początku próbowali przybliżyć uczniom tę postać, jego twórczość, wkład w rozwój kultury polskiej i światowej. Pod koniec listopada w okolicach urodzin młodopolskiego artysty organizowano tzw. Dzień Patrona. Polegał on min. na przeprowadzaniu konkursów o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego i konkursów plastycznych. Działania te zostały z czasem usystematyzowane i powstał program autorski opracowany przez polonistkę mgr Stanisławę Abram, zatwierdzony w dniu 6 września 2001 roku. Od kilku lat jest on na bieżąco realizowany w naszej szkole. Program ma na celu rozbudzić i rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów, kształtować ich postawy patriotyczne i świadomość obywatelską, wprowadzić ucznia w świat kultury i sztuki. Zakłada on pracę na każdym etapie kształcenia. Dzień Patrona to przede wszystkim konkurs wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim. Oprócz tego organizowane są konkursy plastyczne. Mają one dość zróżnicowaną tematykę, oto niektóre z nich: „Kwiaty Wyspiańskiego” (konkurs dla dzieci z klas I-III, w którym uczniowie różnymi technikami malowali obrazy o tematyce roślinnej), „Kraków Wyspiańskiego” (konkurs dla gimnazjalistów, przedstawiali oni miejsca związane z życiem dramaturga), „Kraków na starej fotografii”, „Portret Wyspiańskiego”, konkurs na reprodukcję obrazu malarza, itp.  Dużą pomocą i zaangażowaniem wykazuje się rada rodziców działająca przy naszej szkole, która zawsze funduje nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów, pomaga przy tworzeniu kostiumów do przedstawień. Tu trzeba właśnie wspomnieć, że oprócz części konkursowej odbywa się też część artystyczna dla wszystkich uczniów szkoły.        
Praca z patronem w naszej szkole to nie tylko oczywiście Dzień Patrona i konkursy z tym związane. Staramy się na co dzień uświadamiać uczniom, kim był artysta, co kultura polska zawdzięcza temu dramaturgowi. Na korytarzach wiszą gazetki biograficzne, bardzo często eksponuje się twórczość naszych uczniów inspirowaną dziełami Wyspiańskiego, a także wykorzystuje się znane cytaty, aforyzmy, jak choćby ten, który jest mottem naszego programu wychowawczego: „Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez swoje czyny”.

Edyta Odziomek

Konkursy związane z życiem i twórczością patrona w roku szkolnym 2013/14 DLA KLAS 4-6

1.Na przełomie lutego i marca 2014 roku będziemy obchodzić Święto Szkoły.  Z tej okazji odbędą się konkursy, których wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej akademii w marcu.
a) indywidualny konkurs wiedzy o patronie szkoły Stanisławie Wyspiańskim -poniedziałek 3 marca 2014 r. na lekcji 2 w sali nr 8 

b) konkurs recytacji poezji Stanisława Wyspiańskiego - piątek 28 lutego na 7 lekcji w sali nr 5 

c) konkurs plastyczny -  prace oddaj nauczycielowi plastyki do 28 lutego (piątek)

- konkurs pt.”Projekt okładki do dramatu Noc listopadowa – technika ołówka i kredek ołówkowych, format A4 - konkurs pt.”Projekt witraża – motyw kwiatów wiosennych”, format 100x50 cm (czarny karton + bibuła gładka)

d) konkurs teatralny pt.”Przedstawiamy fragment dramatu Wyspiańskiego” – oceniane będą: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura aktorska wykonawców, walory wizualne, ogólne wrażenie estetyczne

e) konkurs muzyczny pt.”Śpiewamy poezję Stanisława Wyspiańskiego” – polega na zaprezentowaniu przez uczniów dowolnego utworu poetyckiego Wyspiańskiego z samodzielnie dobranym podkładem muzycznym

2. Osoby chętne do udziału w konkursach proszone są o zgłoszenie się do wychowawców (p.Szewczyk, p.Zelek, p.Odziomek), nauczycieli języka polskiego (p.Zelek, p.Odziomek, p.Klimek), nauczyciela plastyki (p.Mamak) oraz nauczyciela muzyki (p.Kasprzyk-Dudek).

3. W konkursie wiedzy obowiązuje: - znajomość faktów z życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego, - znajomość tytułów dramatów i dzieł plastycznych.

4. W konkursie recytatorskim należy zaprezentować otrzymany od nauczyciela polonisty wiersz. Oceniane będą: stopień opanowania pamięciowego tekstu, intonacja, modulacja, mimika, gesty, ogólne wrażenia artystyczne. Tu też znajdziesz Wiersze Stanisława Wyspiańskiego.

5. Konkurs plastyczny polega na wykonaniu prac pod kierunkiem nauczyciela plastyki.

6. Osobom przygotowującym się do konkursu pomocą służy także biblioteka szkolna, gdzie można poczytać albumy lub strony internetowe z reprodukcjami dzieł Wyspiańskiego oraz zdobyć informacje na temat jego życia i twórczości.

7. Zapraszamy do udziału w konkursach wszystkich uczniów. Zachęcamy do solidnego przygotowania się, czekają nagrody książkowe z podpisami wszystkich członków komisji konkursowej oraz pana dyrektora.

Dodatkowo – zdobywcy I miejsca pojadą na konkurs gminny do Rupniowa.


Życzymy powodzenia!

mgr Ewa Zelek

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne