Historia szkoły

Kalendarium

1929/1930 r. - utworzenie dwóch klas w domu Pana Ślazyka na Sarczynie

1931 rok  - przeniesienie szkoły do domu Pana Michała Wątroby

1935/1936 r.- pierwsze kroki organizacyjne mające na celu stworzenie w Mordarce samodzielnej szkoły

24 IX 1939 r. - rozpoczęcie nauki w Mordarce

1940/1941 r.- wynajęcie Sali lekcyjnej w domu u Pana Abrama z powodu wzrastającej liczby uczniów

1942/1943 r.- przekazanie przez Niemców na cele szkolne budynku Karczmy wraz z dwoma morgami ziemi, remont budynku  i oddanie do użytku dwóch sal lekcyjnych oraz  mieszkania  dla kierownictwa

1945 rok - powołanie Komitetu Budowy Szkoły

1945 rok  - objęcie stanowiska kierownika szkoły przez Władysława Czechowskiego

11 VI 1947 r. - wycieczka uczniów do Krakowa w celu obejrzenie I polskiego, powojennego filmu „Zakazane piosenki”

1948 rok - wycieczka uczniów do Nowego Sącza, na Jaworz, Łysą Górę, Jabłoniec

V 1950 rok - wycieczka uczniów na Targi Poznańskie i do Krakowa

IV 1952 rok - podłączenie telefonu w budynku szkolnym

20 XI 1955 r. - uroczyste oddanie do użytku nowej szkoły

9 I 1956 rok - rozpoczęcie nauki w nowym budynku szkoły 1956 rok - utworzenie filii szkoły w Mordarce  na Podjabłońcu 4 klasy, 40 uczniów, kierownik – Zofia Szumilas

17 I 1956 r.- zawieszenie krzyży w salach lekcyjnych

1958 rok - utworzenie filii szkolnej na Sarczynie (Izba u Pana Józefa Włodarczyka), 3 oddziały, 38 uczniów, nauczycielka – Teresa Zboś

1959 rok - włączenie po raz I przez ministerstwo trzech dni rekolekcji do okresu ferii

16 IX 1961 r. - tragiczna śmierć Jana Szewczyka przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły w Mordarce

SKŁAD KOMIETEU BUDOWY SZKOŁY W MORDARCE:

1. Józef Jasica 2. Stanisław Jasica 3. Stanisław Kołdras 4. Józef Ryś 5. Józef Stanisz 6. Jan Szewczyk 7. Jan Twaróg 8. Władysław Czechowski (z Urzędu jako kierownik Szkoły)

23 XI 1963 r.- zakończenie remontu w starym budynku szkoły, urządzenie świetlicy razem ze sceną

1969 rok - ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Mordarce otrzymuje imię Stanisława Wyspiańskiego

1973 rok - objęcie posady dyrektora szkoły przez Stanisława Włodarczyka

1985 rok - doprowadzenie wody ze źródeł Łysej Góry oraz  dobudowanie nowego skrzydła szkoły

1993 rok - objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Danutę Bulanda

1994 rok - oddanie do użytku nowego skrzydła budynku szkolnego

25 I 1996 r. - rocznica 60- lecia usamodzielnienia się szkoły w Mordarce  i 40 – lecie oddania nowego budynku

25 II 1996 r.- poświęcenie i przekazanie sztandaru szkoły

2002 rok - powstanie Zespołu Szkół w Mordarce im. Stanisława  Wyspiańskiego

14 X 2004 r.- oddanie do użytku hali sportowej, siłowni, nowych obszernych szatni, magazynu na sprzęt sportowy i dodatkowych sal lekcyjnych , na które zostało zaadaptowane poddasze

17 X 2004 r. - Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Chłopców i Dziewcząt ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Limanowa

2005/2006 r. - oddanie do użytku nowoczesnej pracowni multimedialnej służącej do nauki języków obcych  

- 70 rocznica usamodzielnienia się szkoły    

- 50 rocznica oddania do użytku nowego budynku szkolnego

- 10 rocznica poświęcenia sztandaru

17 V 2006 rok - V miejsko-gminny konkurs ortograficzny w Mordarce

2006 rok - realizacja programu „Młodzi w przejrzystej Polsce”

2007/2008 - wygranie projektu z zakresu edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski pod hasłem „Wehikułem czasu do Średniowiecznego Krakowa”

7 VI 2010 rok - otrzymanie przez szkołę certyfikatu Civis et Patria

2010/2011 - wyposażenie sali nr 5 w szafki dla uczniów   

2011/2012 - wzbogacenie sali o nowe komputery

- uruchomienie strony internetowej www.zsmordarka.pl

- wyposażenie i remont kuchni

- wyposażenie sali lekcyjnej w tablicę multimedialną

- wyposażenie sal nr 10, 11 w szafki dla uczniów

- utworzenie sali lekcyjnej nr 17

4 VI 2012 - otrzymanie przez szkołę tytułu: "Złotej Szkoły"

VIII 2012 rok - odejście ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Mordarce Danuty Bulanda

2012/2013 - remont sali nr 1 oraz klatki schodowej

- adaptacja pomieszczeń 38 i 39 na salę dla oddziału przedszkolnego

- remont sali nr 44 i przystosowanie do warunków świetlicy

 IX 2012 -  objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgr Pawła Ciułę                                     

Więcej informacji...

1. Dyrektorzy szkoły i grono pedagogiczne
2
. 80-lecie szkolnictwa w Mordarce

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne