Koło polonistyczne dla klas 4-8

Koło polonistyczne dla klasy 4-8

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła"
/W. Szymborska/

Uczestnikami zajęć kółka polonistycznego mogą być uczniowie klas IV - VIII. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do Małopolskiego Konkursu Polonistycznego, konkursu ortograficznego oraz konkursów recytatorskich i literackich poprzez kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim, wyrabianie nawyku samokształcenia, a także rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności, niezależności w myśleniu i działaniu.

Podczas spotkań uczniowie:
• wzbogacają swoją wiedzę z zakresu nauki o języku, literatury i kultury;
• przygotowują informacje na określony temat w oparciu o kilka źródeł;
• wykorzystują Internet oraz programy komputerowe jako źródło cennych i łatwo dostępnych informacji;
• dokonują selekcji materiału z różnych źródeł wiedzy;
• dostrzegają bogactwo, wieloznaczność i wielofunkcyjność słów;
• przygotowują się do konkursów


Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne