Szkolny Konkurs Fotograficzny
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Szkolny Konkurs Fotograficzny
26 Kwiecień 2023
Drodzy Uczniowie,
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: Nasza szkoła w moim obiektywie: co w niej lubię, co mi się w niej podoba.
Szczegółowe warunki konkursu określone są w Regulaminie Konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

”Nasza szkoła w moim obiektywie: co w niej lubię, co mi się w niej podoba”

Cele konkursu:

1. Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
2. Wewnętrzna promocja szkoły poprzez stworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły.
3. Dostrzeganie piękna w otoczeniu i przedmiotach w nim występujących.
4. Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” przestrzeni szkolnej.
5. Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
6. Popularyzowanie twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży.
7. Integrowanie społeczności uczniowskiej i zachęcanie jej do działań na terenie szkoły.

Ogólne informacje o konkursie:

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mordarce. 
2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami, wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Fotografie mogą przedstawiać:
- architekturę budynku szkoły (jego wnętrze, otoczenie, detale związane z jego wystrojem)
- codzienne życie szkoły (wydarzenia szkolne, sceny z życia szkoły)
4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
5. Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe.
- Format prac 18x24 cm.
- Papier matowy.
- Zdjęcia powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym lub wywołane techniką fotografii klasycznej.
6. Każdy uczestnik konkursu może przynieść maksymalnie dwie prace (zdjęcia) w formie papierowej.
7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację materiałów na terenie szkoły i na stronie internetowej szkoły.
8. Fotografia nie może naruszać praw osób trzecich, dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. Jeżeli na fotografii pojawi się jakaś osoba, należy dołączyć pisemną zgodę osoby sportretowanej na publikację jej wizerunku.
9. Gotowe prace należy dostarczyć w kopercie. Na odwrocie zdjęcia należy napisać drukowanymi literami:
- tytuł pracy lub miejsce, które przedstawia
- imię i nazwisko ucznia
- wiek i klasę
10. Osoby nagrodzone zobowiązane są do przesłania swoich prac w formie pliku JPG jako załącznik na adres mailowy: [email protected] w temacie wpisując „konkurs fotograficzny”
11. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez jury.
12. Zgłoszone prace konkursowe nie będą zwracane.

Kryteria wiekowe:
1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas młodszych (wiek do 10 lat)
- uczniowie klas starszych (wiek od 11 lat)

Terminy:
1. Konkurs trwa od 28.04.2023 - 26.05.2023r.
2. Zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami należy złożyć do dnia 26.05.2023 r. u nauczycieli : Aliny Cieżak, Agaty Tomery, Angeliki Dąbrowskiej-Stasicy. 
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 07.06.2023.

Jury i nagrody:
1. Oceny złożonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia dla autorów najciekawszych prac.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami uczestnictwa i upominkami.
4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców.
5. Komisja będzie oceniała najwyżej prace:
- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
- oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.


Źródło zdjęcia głównego: pexels.com

Wyświetleń: 291
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne