Super uczeń
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Super uczeń
12 Marzec 2012

Super Uczeń

Konkurs na "Super Ucznia" naszej szkoły.
Konkurs realizowany w latach 2010/11, 2011/12, 2012/13

Opracowała: mgr Alina Górszczyk - Opiekun SU we współpracy z uczniami ZS w Mordarce
 
1. CELE KONKURSU:

- Propagowanie pozytywnych wzorców zachowania.
- Podniesienie poziomu kultury osobistej.
- Wyrabianie sprawności w posługiwaniu się zwrotami grzecznościowymi.
- Umiejętność kulturalnego komunikowania się z innymi.
- Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.
- Właściwy wybór stroju w zależności od okoliczności.
- Wyróżnienie tych, których cechują dobre maniery.
- Poszanowanie mienia własnego.
- Wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo wraz z umiejętnością przewidywania skutków zachowań własnych dla bezpieczeństwa swojego i innych ludzi.
- Wdrażanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie społeczne poprzez szczególne poszanowanie mienia szkolnego.

2. ADRESAT:
- uczniowie klas IV-VI SP i I- III Gimnazjum Zespołu Szkół w Mordarce

3. TERMINY:

I część- do kwietnia 2012 r.
Pod koniec każdego miesiąca wychowawca klasy w oparciu o „Kodeks Super- ucznia”, analizę zeszytu uwag, w porozumieniu z nauczycielami uczącymi oraz zespołem klasowym wybiera 5 Super-uczniów z klasy. Sekretarz klasowy sporządza protokół z głosowania, który podpisuje przewodniczący klasy, wychowawca. W protokole muszą się znaleźć dane i klasa uczniów.  Przewodniczący przekazuje protokół opiekunowi samorządu uczniowskiego. 

II cześć – maj/czerwiec  2012 r.
Na podstawie wyników z poszczególnych miesięcy zostanie wyłoniony jeden uczeń z każdej klasy. Wybrane osoby wezmą udział w kolejnym etapie konkursu.  W oparciu o test „Znajomość zasad savoir – vivre” – zostanie wybrany Super-uczeń.

4. PRZEBIEG KONKURSU
1. Pod koniec każdego miesiąca wychowawca klasy w oparciu o „ Kodeks Super-ucznia ”, analizę zeszytu uwag,  w porozumieniu z nauczycielami uczącymi oraz zespołem klasowym wybiera 5 Super-uczniów z  klasy.
2. Sekretarz klasowy sporządza protokół z głosowania, który podpisuje przewodniczący klasy, wychowawca. W protokole muszą się znaleźć dane i klasa uczniów.  Przewodniczący przekazuje protokół opiekunowi samorządu uczniowskiego.
3. Lista klasowych laureatów zostanie zaprezentowana na gazetce SU.
4. Na podstawie wyników z poszczególnych miesięcy zostanie wyłoniony jeden uczeń z każdej klasy. Wybrane osoby wezmą udział w kolejnym etapie konkursu.  W oparciu o test „Znajomość zasad savoir – vivre” – zostanie wybrany Super-uczeń.
5. Dyrektor nagradza zwycięzcę dyplomem oraz nagrodą książkową na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
6. Rodzice zwycięzcy otrzymają list gratulacyjny od dyrektora szkoły.

Szkolny kodeks super ucznia, czyli jak zachowuje się super uczeń, można znaleźć w regulaminie konkursu.

Wyświetleń: 1425
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne