Projekty rok szkolny 2014/15
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Projekty rok szkolny 2014/15
18 Lipiec 2016

Rok szkolny 2014/15

1. Projekt "Czy Warszawa zasługuje na miano naszej stolicy?"

       Jak co roku,  uczniowie  klas drugich gimnazjum brali udział w realizacji projektu. Tym razem  postanowili odpowiedzieć na pytanie: Czy Warszawa zasługuje na miano naszej stolicy? Celem projektu było poznanie stolicy kraju Warszawy – historycznej i współczesnej.
       Projekt przygotowywany był od marca do czerwca 2015 r. W czasie realizacji projektu uczniowie stopniowo poznawali stolicę naszego kraju m.in. położenie geograficzne, zabytki miasta. Poznali najważniejsze wydarzenia historyczne związane z Warszawą. Przygotowując projekt rozwijali umiejętność poszukiwania informacji i wykorzystywania technologii informacyjnej. W ramach podsumowania projektu odbyła się trzydniowa wycieczka do Warszawy. Można śmiało powiedzieć, iż był to najważniejszy i najbardziej efektywny w odbiorze etap realizacji projektu. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia obiektów, o których przygotowywali prezentację i prace plastyczne. Poza tym odwiedzili miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne oraz zobaczyli, że Warszawa stara się dorównać innym miastom europejskim pod każdym względem. Przede wszystkim jednak uczniowie uświadomili sobie, iż Warszawa w pełni zasługuje na miano naszej stolicy.
       Uroczysta prezentacja projektu odbyła się 22 czerwca 2015 r. na hali sportowej w obecności społeczności szkolnej. Efekty pracy przedstawione zostały w formie plastycznej, specjalnie przygotowanej gazetki oraz prezentacji multimedialnej. Uczniowie przybliżyli historię założenia Warszawy przedstawiając Legendę o Warsie i Sawie. Niewątpliwie jedną z atrakcji prezentacji projektu było przedstawienie zdjęć z pobytu w Warszawie. Pokazowi zdjęć towarzyszył  niezapomniany utwór Czesława Niemena „Sen o Warszawie”. W celu upamiętnienia wydarzenia uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej otrzymali specjalnie zrobione na tę okazję zakładki do książek z symbolami naszego kraju i stolicy.
       Koordynatorami projektu byli: mgr Renata Włodarczyk i mgr Karol Stanisz, a nauczycielami wspomagającymi: mgr Stanisława Abram, mgr Kazimiera Biernat, mgr Wiesław Mamak oraz mgr Alina Górszczyk.

Czy Warszawa zasługuje na miano naszej stolicy?- prezentacja

2. Projekt "Razem dla rozwoju. Aktywna Edukacja Globalna w Szkołach"

       W roku szkolnym 2014/2015 wychowawczynie klas 4-6: p. E.Odziomek, p. R.Szewczyk,  p.M.Dunikowska, p.E.Zelek wspólnie z powierzonymi im klasami przystąpiły do realizacji projektu „Razem dla rozwoju. Aktywna Edukacja Globalna w Szkołach”. Nadrzędnym celem projektu było kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi, w szczególności odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Program projektu przygotowanego przez Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zakładał zrealizowanie sześciu 45-minutowych lekcji z zakresu edukacji globalnej na przestrzeni całego roku szkolnego z wykorzystaniem multimediów. Bloki lekcyjne dotyczyły problemów społecznych i globalnych współzależności (Edukacja nie dla każdego?, Każdy inny, wszyscy równi, czyli spotkanie z prawami człowieka, Wolontariuszem być, Wielka wyprawa do Afryki) i prowadzone były aktywnymi metodami pracy. Ważną częścią spotkań były trzy inicjatywy edukacyjne nawiązujące do realizowanych zagadnień, które mieli przygotować uczniowie na terenie klasy, szkoły, rejonu – Tydzień Edukacji Globalnej, Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Dzieci Ulicy.

        W dniach 15-23 listopada 2014 roku obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej. W ramach TEG została przygotowana duża wystawa wyeksponowana na głównym holu szkoły. Znaczną jej część stanowiły konkursowe prace plastyczne dzieci z klas 4-6 oraz materiały PAH. Uczniowie brali także udział w akcji dla świadomych konsumentów: „Podziel się”, wymienialni ubrań, zabawek, quizie o świadomej konsumpcji.
Na temat TEG pisaliśmy już wcześniej – pełna relacja na stronie http://zsmordarka.pl/index.php/wydarzenia/341-tydzie%C5%84-edukacji-globalnej.html
        O pozostałych wydarzeniach można przeczytać poniżej.

        Dnia 20 marca 2015 r. dzieci z klas czwartych przeprowadziły w szkole akcję z okazji Światowego Dnia Wody, który w tym roku wypadał w niedzielę 22 marca. Akcja miała na celu uświadomienie wszystkim odbiorcom, że wody słodkiej zdatnej do picia mamy na naszej planecie mało i dlatego należy cenić każdą jej kroplę.
      Czwartoklasiści ubrani na niebiesko przygotowali niebieskie baloniki z napisami WODA=ŻYCIE, ciekawostki o wodzie, kropelki z folii perforowanej oraz butelki z wodą mineralną. Wcześniej wzięli udział w lekcji na temat: Woda życiodajna substancja. Z entuzjazmem uczyli się piosenki „Świat bez wody”, rozwiązywali wykreślankę, obserwowali na mapie miejsca z niedostatkiem wody, oglądali film o budowie studni w Tanzanii, odmieniali przez przypadki wyrazy m.in. woda, butelka, kropla, pili wodę mineralną i wyrzucali w górę balony symbolizujące kropelki odżywczej wody, z nadzieją, że im nigdy nie zabraknie tej życiodajnej substancji. Następnie uczniowie odwiedzili klasy pierwsze oraz oddziały przedszkolne. Przekazywali młodszym kolegom informacje na temat wody, pokazywali przykłady oszczędzania wody, zadawali  pytania. Dzieci były zadowolone z gości i ochoczo brały udział w pogadankach ze starszymi kolegami. Za właściwe odpowiedzi, wykazanie się wiedzą, dostawały baloniki i kropelki, aby pamiętały, że bez wody nie ma życia i dlatego trzeba ją szanować.
        W ramach akcji przygotowano także gazetkę ścienną, a dzieci poznały piękną piosenkę o wodzie.

       Obchody Światowego Dnia Dzieci Ulicy połączone z podsumowaniem realizowanego projektu „Razem dla rozwoju. Aktywna Edukacja Globalna w Szkołach” w naszej szkole były poprzedzone przeprowadzeniem lekcji na temat Dorastać na ulicach peruwiańskich miast – dzieci i ich problemy w klasach 4-6 szkoły podstawowej, która wywarła na dzieciach duże wrażenie.
      W ramach akcji dzieci postanowiły stworzyć gazetkę, w której tematem wiodącym będzie „Edukacja globalna” i przedstawione zostaną najważniejsze problemy współczesnego świata, a następnie rozprowadzić ją wśród jak największej liczby osób. Istotnym elementem gazetki była zachęta do udzielania pomocy humanitarnej oraz prowadzenia rozważnego konsumpcyjnie stylu życia. Ponieważ ciągle mało osób wie, że Globalna Północ, której jesteśmy mieszkańcami, wpływa na Globalne Południe i na odwrót, poruszono w czasopiśmie zagadnienia takie jak: głód i żywność na świecie, edukacja, woda, ubóstwo, sprawiedliwy handel, zasady kupowania, żywność ekologiczna, certyfikaty i znaki, globalne ocieplenie, ochrona środowiska. Przedstawiono także sylwetkę Kesza Valdeza, który był dzieckiem ulicy, a teraz pomaga podobnym sobie. Uczniowie w grupach ułożyli krzyżówki dotyczące znajomości poznanych państw afrykańskich, a najlepsza trafiła do „Figielka”. Wczuwali się w sytuację dzieci ze slumsów i redagowali krótki opis uczuć i sytuacji. Stałym elementem naszej gazetki szkolnej jest dział „Czas na refleksję”. Wybraliśmy do niego „Historię Jasia i Małgosi”, która nie tylko uczy o wzajemnych zależnościach, skłania do refleksji na temat niszczenia przez ludzi środowiska naturalnego, ale i uczy, że pragnąc więcej i więcej rzeczy materialnych stajemy się niewolnikami, i wcale nie jesteśmy szczęśliwi. Tak naprawdę najważniejsze są relacje z innymi.
       Drobne kwoty ze sprzedaży gazetki zostały przeznaczone na pomoc Nepalczykom w ramach akcji PAH. Nauczyciele także zdecydowali się poprzeć akację „Zamiast kwiatka”, poinformowali o niej dzieci i zachęcili do włączania się w podobne przedsięwzięcia ich rodziny, znajomych, sąsiadów. Rozprowadzanie gazetek  ciągle trwa, rozsyłane są do zaprzyjaźnionych szkół i firm, więc liczymy, że impuls zbiórki zainicjowany przez nas przyniesie wymierne efekty. Natomiast wiedza przekazana uczniom na lekcjach i za pośrednictwem „Figielka” liczymy, że będzie procentowała właściwymi postawami u ludzi w przyszłości.

       Podczas realizacji projektu uczniowie wykazali się aktywnością i zaangażowaniem. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami, ciekawymi przemyśleniami. Z zapałem pracowali w grupach, dyskutowali. Wprowadzali w życie pomysły dotyczące akcji. Rozszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia istotne dla funkcjonowania całego świata i z pewnością bardziej odpowiedzialnie będą postępować, choćby przy zwykłych zakupach czy używaniu wody.

Ewa Zelek

Wyświetleń: 1233
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne