Profilaktyka zintegrowana w Zespole Szkół w Mordarce
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Profilaktyka zintegrowana w Zespole Szkół w Mordarce
26 Październik 2015

Profilaktyka zintegrowana w Zespole Szkół w Mordarce

       Od wielu lat nasza szkoła przykłada wielką wagę do realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych. Spośród wielu inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli na szczególną uwagę zasługują realizowane w bieżącym roku szkolnym programy „Archipelag Skarbów", „Mediacje rówieśnicze” oraz „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.  Wszystkie trzy są realizowane w ramach większego projektu pt. „Jak być wolnym od uzależnień?”

 Profilaktyka zintegrowana w Zespole Szkół w Mordarce

       Od wielu lat nasza szkoła przykłada wielką wagę do realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych. Spośród wielu inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli na szczególną uwagę zasługują realizowane w bieżącym roku szkolnym programy „Archipelag Skarbów", „Mediacje rówieśnicze” oraz „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.  Wszystkie trzy są realizowane w ramach większego projektu pt. „Jak być wolnym od uzależnień?” prowadzonego w naszej szkole dzięki wieloletniej współpracy z Katolickim Centrum Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu oraz Zespołem Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Ostoja”. Centrum „Kana” w Nowym Sączu realizowało projekt pt. "Jak być wolnym od uzależnień", który został opracowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom w 2015 roku.
       Program „Archipelag Skarbów”  był realizowany w październiku. W dwóch czterogodzinnych mitingach wzięli udział uczniowie klas II- III gimnazjum. Trenerzy z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej pokazali młodym ich ogromny pozytywny potencjał. Uczyli zdrowego i mądrego stylu życia w oparciu o system wartości ogólnoludzkich. Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników. Program miał również  za zadanie wzbudzenie większego zaufania do tzw. pozytywnych dorosłych, czyli rodziców, wychowawców, pedagogów, psychologów. Prowadzący spotkali się także z rodzicami uczniów biorących udział w programie. W trakcie zebrania zapoznali ich z głównymi celami „Archipelagu Skarbów” oraz udzielili wskazówek, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na tematy tak trudne, jak: seksualność, pożądanie czy popęd płciowy. Archipelag Skarbów obejmował również szkoleniową Radę Pedagogiczną. Nauczyciele zostali wyposażeni w konspekty do prowadzenia zajęć utrwalających treści programu.
       W ostatnich latach szczególną nadzieję wiąże się z rozpowszechnieniem idei mediacji rówieśniczych. Nasze gimnazjum jest jedyną szkołą w powiecie, w której działa spora grupa profesjonalnie przeszkolonych mediatorów rówieśniczych. Warsztaty odbyły się również w ramach projektu "Jak być wolnym od uzależnień" realizowanego przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, zakończone egzaminem były prowadzone przez doświadczonego pedagoga i edukatora Panią mgr H. Czerwińską- trenera fundacji Ostoja. Przeszkoleni uczniowie, przy aktywnym wsparciu przygotowanych nauczycieli i rodziców, pomagają swoim kolegom dochodzić do porozumienia w ewentualnych sporach i przejmować przez nich odpowiedzialność za to porozumienie. Korzyści wychowawcze, jakie uzyskujemy w procesie mediacji, są nie do przecenienia. Jest ona bowiem bezpiecznym i skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów między uczniami.
       Kilkunastu nauczycieli naszej szkoły aktywnie uczestniczy w 40-godzinnym programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.   Program skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć dziecko, za cel stawiają sobie nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z  wychowankami.  Lepsze porozumiewanie się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń powoduje pogłębienie relacji i prowadzi do wzajemnej bliskości, tak bardzo potrzebnej w wychowaniu, bo jak mówi motto Szkoły: „Wychowywać, to kochać i wymagać“.
       Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo we wszystkich programach pozostawi trwały ślad w poglądach i postawie ich uczestników, a dzieci i młodzież naszej szkoły będą prawymi ludźmi i wartościowymi obywatelami.
       Serdeczne podziękowania dla Pana Dyrektora mgr Pawła Ciuły za wszelkie starania i ogromne zaangażowanie w organizację całego przedsięwzięcia.

mgr Alina Górszczyk- pedagog

Program „Archipelag Skarbów” jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli autorstwa J. Sakowskiej (opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”).

Wyświetleń: 2618
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne