Potyczki z przedmiotów ścisłych
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Potyczki z przedmiotów ścisłych
04 Maj 2021
Zapraszamy do udziału w potyczkach w ramach innowacji szkolnej pt. Eksperymentuj i doświadczaj. Sprawdź swoją ogólną wiedzę z pięciu przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. Zgłoś swój udział.

Regulamin  Potyczek  w ramach innowacji szkolnej  
pt. „EKSPERYMENTUJ I DOŚWIADCZAJ” 

1)Turniej odbędzie się 11 maja o godzinie 18:00 na platformie Quizizz. 
Quiz będzie składał się z 10 pytań o charakterze zadań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią. Pytania będą dotyczyły ogólnej wiedzy z  pięciu przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii. Wpływ na uzyskane miejsce w quizie  mają liczba prawidłowych odpowiedzi i czas wykonania tego quizu.

2) Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.

3) Kod do platformy QUIZIZZ będzie udostępniony na dzienniku Librus w wiadomości w dniu turnieju o godzinie 17:50.
Login powinien zawierać imię, nazwisko, klasę. 

4) Zgłoszenia do turnieju przyjmują nauczyciele: mgr Małgorzata Warzecha, mgr Katarzyna Strug do dnia 9 maja 2021 roku. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę.

5) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, drobne upominki oraz pochwałę do dziennika.

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody w każdej kategorii. 

I kategoria klasy IV – V
II kategoria klasy VI - VIII

6) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację  przez Organizatora  informacji o przebiegu  i wynikach konkursu oraz  imienia i nazwiska laureatów na stronie internetowej www.spmordarka.pl oraz szkolnym facebooku.

Szczegółowe informację będą udzielane przez Katarzynę Strug oraz Małgorzatę Warzechę.

Wyświetleń: 772
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne