Mediacje rówieśnicze
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Mediacje rówieśnicze
07 Marzec 2016

Mediacje rówieśnicze

Młode osoby są przede wszystkim w centrum życia społeczności szkolnej. Zdecydowaną jej większość stanowią uczniowie. Rówieśnicy znają swoje możliwości i ograniczenia. Używają języka, który może być niezrozumiały i nieakceptowany przez innych. Podążają za nowinkami technologicznymi, modą młodzieżową, wiedzą, co może być przedmiotem konfliktu czy przemocy psychicznej. Osoba spoza kręgu uczniowskiego ma ograniczony dostęp do wielu informacji. Może to uniemożliwiać jej poprowadzenie mediacji w taki sposób, aby nie wywierać wpływu, nie sugerować konkretnych rozwiązań. Mediatorzy rówieśnicy działają według potrzeb i oczekiwań swoich kolegów. Są dobrze przygotowani i świadomi procesu mediacyjnego, mają dużą szansę, aby wychwycić oczekiwania i potrzeby stron konfliktu oraz „ubrać” je w słowa, które będą jasne i czytelne dla każdego uczestnika. Mediacja z założenia jest taką formą sprawiedliwości, która każdej ze stron daje poczcie wygranej.


KTO MOŻE ZOSTAĆ MEDIATOREM?

Uczeń, który:
•    Cieszy się zaufaniem kolegów i nauczycieli
•    Reprezentuje wartości respektowane przez szkołę
•    Jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swoje umiejętności
•    Posiada predyspozycje osobościowe - jest otwarty na innych ludzi, nie posługuje się w swoim postrzeganiu świata stereotypami, rozwiązuje spory bez przemocy, szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości, jakie wyznają
•    Jest bezstronny, dyskretny, tolerancyjny, spokojny, potrafi słuchać
 
Mediator jest bezstronny, nie przedstawia swojej opinii, nie narzuca swojego zdania.
 
JAKIE KONFLIKTY MOGĄ BYĆ ROZWIĄZYWANE PRZY POMOCY MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ?

Można je prowadzić, gdy:
•    Konflikt dotyczy tylko uczniów
•    Uczestnikami mediacji są uczniowie
•    Konflikt, którego mediacja dotyczy wydarzył się niedawno i można znaleźć jego rzeczywiste przyczyny
•    Obie strony akceptują mediatora

Wyświetleń: 3127
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne