Matematyka Innego Wymiaru
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Matematyka Innego Wymiaru
07 Październik 2013

Matematyka Innego Wymiaru

       Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2012/2013 wzięli udział w innowacji pedagogicznej o nazwie Projekt „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” autorstwa Firmy Edukacyjno-Wydawniczej ELITMAT Dariusz Kulma z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
       Projekt oprócz rozwijania zdolności matematycznych młodych ludzi na wszystkich etapach edukacji zakładał również odnalezienie w Polsce największych matematycznych talentów przez przeprowadzenie „Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”.  Innowacja dotyczyła nowotarskich rozwiązań metodycznych w zakresie nauczania matematyki na zajęciach pozalekcyjnych. Innowacja wykorzystywała nowoczesne metody efektywnej nauki matematyki oraz udostępniała internetową platformę jako główne repozytorium wiedzy, materiałów dydaktycznych i miejsce doskonalenia umiejętności matematycznych. Wszystko to opierało się o innowacyjny system nauczania matematyki na zajęciach pozalekcyjnych ELITMAT TEAM – LADER – SPACE. Innowacja nie ingerowała w podstawę programową, rozszerzała jedynie przekazywane treści na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów dobrowolnie uczestniczących w projekcie.
      W naszej szkole w projekcie wzięło udział 11 chętnych uczniów z II etapu edukacyjnego i 14 chętnych uczniów z III etapu edukacyjnego. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej pod okiem nauczycieli ELITMAT LEADERÓW mgr Małgorzaty Dunikowskiej i mgr Małgorzaty Warzechy. Każdy nauczyciel i uczeń biorący udział w projekcie, mógł skorzystać z materiałów dydaktycznych dostępnych na portalu edukacyjnym ELITMAT SPACE: plansz do wydruku lub wyświetlenia wykorzystywane przy wprowadzaniu nowych treści, animacji przedstawiających techniki szybkiego liczenia, gier komputerowych on-line, gier strategicznych z planszami w wersji multimedialnej, zbiorów zadań dla nauczycieli i uczniów zawierających łącznie 1056 zadań z krainy Kwadratolandii, zadań on-line oraz plansz interaktywnych.
       Ważnym etapem działań innowacyjnych było przeprowadzenie w szkole „Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” dnia 18 kwietnia 2013 roku.
Pierwsze miejsce w swojej kategorii w województwie i tym samym w powiecie uzyskał Waldemar Kądziołka z klasy I gimnazjum. Pierwsze miejsca w powiecie uzyskali również Mateusz Dunikowski z klasy IV, Waldemar Król z klasy IIB gimnazjum i Grzegorz Król z klasy IIIA gimnazjum.
       Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobyli i poszerzyli swoją wiedzę matematyczną, rozwinęli swoją pamięć, wyobraźnię, umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Dzieci zdobyły informacje i praktyczne wskazówki jak efektywnie przyswajać wiedzę. Podczas zajęć w GRUPACH ELITMAT TEAM młodzież rozwijała umiejętność współpracy w grupie, wykazywała się pomysłowością, twórczym myśleniem i zaangażowaniem, co miało również wpływ na podniesienie poczucia własnej wartości.
       Nauczyciele mieli możliwość korzystania z konspektów zwierających konkretne propozycje, materiałów dydaktycznych: prezentacji, plansz multimedialnych, gier dydaktycznych, zbiorów zadań, kart pracy, co ułatwiało prowadzenie zajęć. ELITMAT LEADERZY uzyskali wiele cennych wskazówek z poradnika z zakresu metod efektywnej nauki, które mogą stosować w dalszej pracy z uczniem.

Zobaczcie uczestników projektu:

Wyświetleń: 1334
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne