Konkursy szkolne
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Konkursy szkolne
12 Marzec 2012

Klasa z klasą

Konkurs na najlepszą klasę w naszej szkole.

OPRACOWAŁA:
MGR ALINA GÓRSZCZYK - OPIEKUN SU WE WSPÓŁPRACY Z UCZNAMI ZS W MORDARCE
 
I. WSTĘP

Konkurs ma na celu mobilizację naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i do współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie.
 Cele te mają być osiągnięte dzięki rywalizacji między klasami w różnych dziedzinach życia szkoły, która ma wyłonić „NAJLEPSZĄ KLASĘ ROKU” będącą wzorem naszej szkoły.

II. UCZESTNISTWO

W konkursie biorą udział klasy IV-VI Szkoły Podstawowej w Mordarce oraz I-III Gimnazjum w Mordarce.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU

1. Konkurs trwa cały rok szkolny.
2. Wyniki konkursu będą ogłoszone na końcu roku szkolnego.
3. Laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce.
4. Klasa, która w danym roku szkolnym zajęła I miejsce ma prawo do tytułu „KLASY Z KLASĄ”  przez następny rok szkolny.

IV. NAGRODY

1. Nagrodą jest dofinansowanie dowolnego przedsięwzięcia klasy-laureata konkursu.
2. Fundatorem nagrody jest RADA RODZICÓWZ ZS w Mordarce.
3. RADA RODZICÓW może również nagrodzić klasy, które zyskały zbliżone wyniki do wyników laureata.

Szczegółowe kryteria i tryb oceniania klas można znaleźć w regulaminie konkursu.

Wyświetleń: 1116
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne