Koło PCK
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Koło PCK
22 Grudzień 2012

Szkolne Koło PCK

       Szkolne koło PCK wznowiło swą działalnosć we wrześniu 2012. Jest ono propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełnienia się w życiu niosąc bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Podstawowym celem jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci jak i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy, profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej, edukowanie oraz uświadamianie uczniów na temat zagrożeń wynikających z uzależnień.


Członkostwo i zarząd SK PCK
       Członkiem SK PCK może być każdy uczeń. Decyzję dotyczące działalności koła podejmują jego członkowie przy współpracy opiekuna koła. Członkowie szkolnego koła PCK wybierają ze swojego grona zarząd koła. Zarząd koła składa się z 4 osób, w tym: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika. 

Do zadań zarządu koła przy wsparciu opiekunów należą:
- organizowanie i koordynowanie działalności koła;
- uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach koła;
- opracowanie rocznego planu pracy koła i przedstawienie do akceptacji członkom koła;
- składanie sprawozdań z działalności pracy koła (półrocznego i rocznego );
- przyjmowanie nowych członków koła;
- prowadzenie dokumentacji i zarządzanie finansami koła;
- reprezentowanie koła na terenie szkoły i poza nią;
- niesienie pomocy socjalnej potrzebującym (akcje charytatywne mające na celu pozyskanie środków finansowych na pomoc najbiedniejszym i potrzebującym)

       Postawione zadania będą realizowane poprzez podejmowanie różnych form pracy: wygłaszanie pogadanek, organizację konkursów, wystawek, przygotowywanie gazetek,
a także udział w różnego rodzaju akcjach.

Opiekunki Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża: Sylwia Abram
mgr Barbara Ryś
mgr Maria Salamon

Działalność koła w roku 2012/13

 


        

 

Wyświetleń: 1173
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne