Działania profilaktyczne w szkole
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Działania profilaktyczne w szkole
16 Marzec 2014

Działania profilaktyczne w szkole

       W styczniu w klasach gimnazjalnych odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące Cyberprzemocy. Uczniowie poznali zachowania ryzykowne związane ze zjawiskiem cyberprzemocy. Miały miejsce również  warsztaty dla rodziców, których celem było przedstawienie  zagrożeń związanych z aktywnością dzieci w Internecie oraz omówienie problemu cyberprzemocy.W lutym uczniowie gimnazjum wzięli udział w zajęciach realizowanych w ramach programu edukacyjnego „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. Dnia 11/03/2014 naszą szkołę odwiedziła Pani dietetyk Wiesława Bubula.

 Działania profilaktyczne w szkole

Szkolne warsztaty dotyczące cyberprzemocy
Warsztaty dla uczniów

       W styczniu w klasach gimnazjalnych odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące Cyberprzemocy. Uczniowie poznali zachowania ryzykowne związane ze zjawiskiem cyberprzemocy, oraz zagrożenia płynące ze spotkań z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, upubliczniania danych osobowych, piractwa w sieci czy nadmiernego korzystania z Internetu. Pani mgr E. Cięciel z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- specjalistka ds. cyberprzemocy poruszyła temat bezpieczeństwa w sieci przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz materiałów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu dzieci w Internecie opracowanych przez Fundację Dzieci Niczyje. Uczniowie dowiedzieli się gdzie mogą szukać pomocy w sytuacji zagrożenia, poznali m.in. numer infolinii - 800 100 100 - Helpline.org.pl.
       W lutym uczniowie gimnazjum wzięli udział w zajęciach realizowanych w ramach programu edukacyjnego „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. Celem spotkań było uświadomienie młodzieży o odpowiedzialności wobec prawa.
       Uczniowie poznali pojęcia prawne m.in. co to jest czyn karalny i jakie środki wychowawcze stosuje sąd rodzinny wobec nieletnich. Była też mowa o cyberprzemocy, czyli zastraszaniu mejlami i nękaniu esemesami. Pani Karolina Bukowiec oraz aspirant Stanisław Piegza tłumaczyli czym różni się cyberprzemoc od dotychczas znanej młodzieży przemocy. To właśnie w cyberprzemocy sprawca czuje się anonimowy i faktycznie na początku tak jest. Dodatkowo elementem, który "daje" sprawcy możliwości jest to, że może on wykorzystywać wiele form krzywdzenia swojej upatrzonej ofiary. Choć zjawisko jest trudne do kontrolowania na przykład przez rodziców, bo postępowanie sprawcy jest trudne do zauważenia, to osoba tak postępująca nie pozostaje bezkarna. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przeciwdziałając zjawisku cyberprzemocy trzeba mówić głośno, że sprawca nie jest anonimowy. Policja ma metody i możliwości ustalenia z jakiego komputera czy telefonu wysyłane były maile oraz smsy.
       Zajęcia wzbogacone pokazami multimedialnymi, miały za zadanie zwiększyć świadomość dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu i odpowiedzialności za czyny związane przestępczością internetową.

Warsztaty dla Rodziców

       Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak Internet oraz telefony komórkowe. Jeśli Państwa dziecko korzysta z Internetu lub/i telefonu komórkowego najprawdopodobniej spotkało się z niechcianymi treściami (np. pornografią, brutalnymi scenami przemocy, nietolerancją) i cyberprzemocą.
       Cyberprzemoc jest nowym zjawiskiem, którego skala jest w większości przypadków niedoceniona przez większość dorosłych.
       W trosce o dobro uczniów podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu spotkania, którego celem było przedstawienie rodzicom zagrożeń związanych z aktywnością dzieci w Internecie oraz omówienie problemu cyberprzemocy.
       Podczas spotkania, które odbyło się w budynku szkoły w dniu 15  stycznia 2014 r., Pani mgr Elżbieta Cięciel z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- specjalistka ds. cyberprzemocy zapoznała Rodziców z trudności, jakie spotkać mogą dziecko w szkole, w domu i grupie rówieśniczej.
       W czasie spotkania rodzice dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc i jakie inne niebezpieczeństwa dla młodego człowieka może nieść Internet. Rodzice zostali zapoznani
z zasadami zapobiegania niebezpieczeństwom w Internecie oraz dowiedzieli się, jak postąpić w przypadku spotkania się ich dziecka z aktami cyberprzemocy oraz gdzie szukać pomocy.
       Na zakończenie rodzice otrzymali ulotki informacyjne poświęcone cyberprzemocy przygotowane przez pedagoga szkolnego.

 

Spotkanie z dietetykiem

       Dnia 11/03/2014 naszą szkołę odwiedziła Pani dietetyk Wiesława Bubula.
       Zajęcia obejmowały klasy 0-3, a także IV-VI. Uczniowie poznali najważniejsze piętra piramidy zdrowego żywienia: produkty będące źródłem węglowodanów, białek i  tłuszczów, czyli podstawowych składników dobrze zbilansowanej diety. Dzieci zapoznały się z rodzajami zbóż i ich przetwarzaniem. Dowiedziały się także, dlaczego warto jeść kaszę gryczaną, gdzie uprawia się ryż i dlaczego rośliny strączkowe zajmują przedostatnie piętro piramidy. Pani dietetyk przestrzegła dzieci przed piciem napojów energetyzujących, mówiła na temat szkodliwości chipsów oraz słodyczy.
      Celem tej akcji było wyrobienie w dzieciach nawyku zdrowego odżywiania się, zachęcenie ich do kosztowania nowych, zdrowych produktów oraz uzmysłowienie im jak ważne jest zdrowe odżywianie się. 
      Na zakończenie zajęć uczestnicy zostali obdarowani sokami i owocami.

mgr Alina Górszczyk

Wyświetleń: 2510
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne