Archipelag Skarbów w naszej szkole
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Archipelag Skarbów w naszej szkole
13 Październik 2013

Archipelag Skarbów w naszej szkole

       W dniach 1 i 2  października w naszej szkole realizowany był program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów w ramach projektu, pt. „Archipelag Skarbów na Sądecczyźnie i Limanowszczyźnie" opracowanego przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Nowym Sączu przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  Projekt, objął naszą szkołę dzięki trwającej od kilku lat współpracy szkoły z Zespołem Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ostoja w Nowym Sączu. Program Archipelag to żywy, dynamiczny i skuteczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 Archipelag Skarbów w naszej szkole

       W dniach 1 i 2  października w naszej szkole realizowany był program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów w ramach projektu, pt. „Archipelag Skarbów na Sądecczyźnie i Limanowszczyźnie" opracowanego przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Nowym Sączu przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  Projekt, objął naszą szkołę dzięki trwającej od kilku lat współpracy szkoły z Zespołem Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ostoja w Nowym Sączu. Program Archipelag to żywy, dynamiczny i skuteczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

       Został on opracowany przez doświadczonego dr psychologii  Szymona Grzelaka we współpracy z Barbarą i Grzegorzem Paź. W naszej szkole w programem zostały objęte  klasy II i III gimnazjum. Program poprzez ćwiczenia aktywizujace, mini- wykłady oparte o prezentacje, swiadectwa pozytywnych dorosłych,  uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Uczy, jak własciwie wyrażać emocje, jak szanować siebie i innych a także jak "oswoić tygrysy" drzemiące w każdym z nas, czyli jak sobie radzić ze złością czy z gniewem albo z seksualnością. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

      Celem programu jest wskazanie w życiu takich wartości jak odpowiedzialność, godność, miłość, przyjaźń, koleżeństwo, rodzina w okresie kształtowania własnej tożsamości. Wartości te zabezpieczają młodzież przed uzależnieniami, przemocą oraz przedwczesną inicjacją seksualną. Z kolei zaproszenie do swego życia w wieku nastoletnim alkoholu lub narkotyków powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych.

        W ramach programu w naszej szkole odbyło się informacyjno-szkoleniowe spotkanie rady pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców. Oba te elementy pomogą wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez  Archipelag Skarbów w dalszej pracy wychowawczej.

      Program „Archipelag Skarbów” prowadził kilkuosobowy zespół certyfikowanych realizatorów, który w sposób przyjazny i zrozumiały opowiadał o relacjach dwojga ludzi, seksualności, systemie wartości i pasjach. Profesjonalnie przygotowani prowadzący umiejętnie zadawali pytania uczniom oraz wyjaśniali wszystkie ich wątpliwości. Chętne osoby zgłaszały się do różnych zabaw, które miały na celu oswojenie się z niełatwymi tematami. Dla odważnych czekały nagrody w postaci książek, słodyczy oraz innych upominków. Na zakończenie odbył się Festiwal Twórczości Wyspy Skarbów, który podsumowywał i umocnił treści całego programu umieszczając najaktywniejszą młodzież niejako po stronie realizatorów. Festiwal był elementem, w którym młodzi ludzie sformułowali przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników m.in. w formie plakatów. Równie ciekawe było spotkanie dla rodziców, podczas którego przekazano wiele wskazówek jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi na trudne tematy. Spotkanie z nauczycielami i przekazanie im symboli programu, takich jak: „gwiazda”, „tygrys”, „skarb” oraz unikalny, atrakcyjny dla młodzieży język było zachętą do kontynuacji pracy z młodzieżą w zakresie podjętych podczas programu tematów.  

      Na zakończenie programu uczestnicy otrzymali zaproszenia  do najważniejszej w swoim życiu podróży, jaka mają odbyć, czyli do życia pełnego szczęścia, i prawdziwej miłości.  Choć wymierne efekty spotkań będą widoczne w życiu młodzieży po latach, to jednak już dziś można przypuszczać, że zrealizowany program wywarł na nich duże wrażenie, co widoczne było w zadumie i refleksji nad własnym życiem, prowadzonych kuluarowych dyskusjach o wartościach, miłości i „skarbach” życia zawartych w nas samych.

Polecamy dla młodzieży i rodziców stronę www.archipelagskarbow.eu
oraz www.ostoja.szkola.pl i  www.kana.nowysacz.pl

mgr Alina Górszczyk
mgr Małgorzata Dunikowska

Wyświetleń: 2612
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne