Szkoła Promująca Zdrowie
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Szkoła Promująca Zdrowie
04 Listopad 2016

 Szkoła promująca zdrowie

„Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym, co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami” /Katherine Mansfield/

       „Współczesna szkoła ma do spełnienia ważną rolę w zakresie edukacji zdrowotnej, gdyż to właśnie ona powinna wskazywać prawidłowe wzorce postępowania, uczyć zdrowego stylu życia i wpajać uczniom potrzebę dbania o zdrowie swoje i innych. Tak więc zadaniem szkoły jest stworzenie takich warunków, w których dzieci nie tylko poznają właściwe sposoby postępowania, ale przejmują je jako normalne i podejmują konkretne działania na rzecz ochrony zdrowia.”
W naszej szkole od dawna staramy się promować zdrowie, prowadząc edukację prozdrowotną obejmującą różne obszary życia człowieka. Dbamy nie tylko o dobre samopoczucie uczniów, ale również o przyjazne relacje pomiędzy pracownikami. Naszym głównym celem jest stwarzanie w szkole atmosfery bezpieczeństwa, szacunku oraz akceptacji. Dążymy do tego, aby młodzież ucząca się w naszej placówce podejmowała działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia, ucząc się jak zdrowiej i lepiej żyć.

 

      Zależy nam na tym, aby działania w zakresie edukacji prozdrowotnej zintensyfikować, nadać im charakter ciągły. Dlatego uznaliśmy, że cele przez nas założone są zgodne z  koncepcją szkoły promującej zdrowie. Głównym zadaniem zespołu do spraw promocji zdrowia było określenie problemów priorytetowych na podstawie diagnozy potrzeb i zasobów społeczności szkolnej oraz opracowanie planu działań zmierzających do ich rozwiązania.  Obszarami, nad  którymi postanowiliśmy podjąć pracę, były:
I. Zdrowe odżywianie,
II. Aktywność fizyczna,
III. Budowanie klimatu społecznego w szkole (poczucia bezpieczeństwa oraz wzajemnej akceptacji)

       Z powyższych celów ogólnych opracowaliśmy poniższe cele szczegółowe:
- Poprawa sposobu odżywiania;
- Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska;
- Upowszechnianie wiedzy na temat szkoły promującej zdrowie oraz informacji na temat form szkolnej i pozaszkolnej edukacji związanej z promocją zdrowia;
- Zwiększenie aktywności fizycznej poprzez sport i rekreację;
- Poprawa skuteczności reagowania w przypadku pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia;
- Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań życia codziennego;
- Zwiększenie bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu drogowym;
- Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw świątecznych i dni wolnych od nauki;
- Stwarzanie  dobrego samopoczucia uczniów i pracowników;

Rok III - 2016/2017

Kółko prozdrowotne

"Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć, gdy będziesz w niemocy" /Pliniusz Starszy/

Od września 2016r. w naszej szkole ruszyły zapisy na „KÓŁKO PROZDROWOTNE” organizowane dla dzieci klas zerowych.
Głównym celem naszych działań jest:
„Zachęcenie uczniów do dbania o zdrowie swoje jak i innych, poprzez poszerzanie świadomości prozdrowotnej oraz kształtowanie nawyków zdrowego i racjonalnego odżywiania się.”
Celami szczegółowymi natomiast są:
- poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowego żywienia
- wdrażanie uczniów do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego
- przestrzeganie przyjętych zasad i wzorów postępowania w grupie i społeczeństwie
- dbałość o właściwe odżywianie
- zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności pomocnych w codziennym życiu, kształtowanie zaradności życiowej
- kształcenie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych, czyli dbałość o swoje zdrowie
- uwrażliwienie na czystość i zachowanie higieny w trakcie pracy, a także na dokładne wysprzątanie stanowiska po jej zakończeniu
- rozwijanie zainteresowania zajęciami kulinarnymi
- rozwijanie fantazji kulinarnych
- wyrabianie umiejętności posługiwania się narzędziami kuchennymi
- poszerzanie wiedzy o różnorodnych możliwościach wykorzystania produktów
- podejmowanie zadań zespołowych i indywidualnych
- nauka dekorowania potraw
- wyrabianie umiejętności estetycznego podawania posiłków
- wyrabianie umiejętności przygotowywania posiłków na różne okazje.  

Szaszłyki
Sałatka warzywna
Śniadanie daje moc
Konkurs literacki - Zdrowe odżywianie i żywności szanowanie
Wyniki konkursu literackiego
Szkolny Dzień Dziecka jako Szkolny Dzień Zdrowia
Młodzież w ruchu w projekcie gimnazjalnym
V turniej siatkówki

Sprawozdanie końcowe z działań podjętych w roku 2016/2017


Wyświetleń: 3159
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne