Gimnazjaliści z Mordarki w programie Youngster
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Gimnazjaliści z Mordarki w programie Youngster
04 Listopad 2014

Gimnazjaliści z Mordarki w programie Youngster

       Program Youngster jest programem nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Gimnazjaliści z Mordarki w programie Youngster

      
        Program Youngster jest programem nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

       Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do gimnazjalistów z klas trzecich. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.


        To, co wyróżnia program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

        Youngster to także:
• nowe, bezpłatne podręczniki, dopasowane do poziomu wiedzy ucznia
• szkolenia metodyczne dla nauczycieli
• konkursy prospołeczne dla uczniów
• brak ocen, klasówek, sprawdzianów i prac domowych
• stypendia dla najlepszych uczniów i nauczycieli, finansujące kursy językowe w Wielkiej Brytanii
• platforma e-learningowa

Efektami programu Youngster są lepsze wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie ułatwia im to dostęp do miejskich szkół ponadgimnazjalnych.

W programie wzięło udział już ok. 20 tysięcy uczniów z ponad 210 gmin z terenów wiejskich!

W  programie Youngster  2014/2015 bierze  również udział grupa gimnazjalistów  z kl. III w Moradarce .  Zajęcia prowadzone są w wymiarze  trzech godzin tygodniowo i prowadzone są przez mgr Renatę Szewczyk.

Wyświetleń: 2547
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne